Nybro24.se
-Det är här du finner vad som händer i Nybro :-)

Dela med dig med RSS

Det är fritt att använda sig av vårt RSS-flöde för att visa evenemangen från Nybro24 på sin egna webbplats.

Adressen till vårt flöde är: http://nybro24.se/rss.php

Variabler att skicka med för urval

Som standard utan att någon variabel anges så visas alla evenemang från alla arrangörer
från och med dagens datum till och med 365 dagar framåt sorterade i datumordning närmast först.

Vill du ha ett mer specifikt resultat går följande variabler att skicka med i sökningen:

date_from - från vilken datum ska evenemang visas
Datum anges: xxxx-xx-xx [år-månad-dag]

date_to - till vilket datum ska evenemang visas
Datum anges: xxxx-xx-xx [år-månad-dag]

limit - max antal evenemang som ska visas
rss_splashAntal anges: x [siffror]

promo - visa enbart evenemang från vald arrangör
Arrangörs-id anges: x [siffror]

prio - visa enbart prioriterade evenemang
Anges enbart med varialbelnamn (inget värde)

Exempel

http://nybro24.se/rss.php?date_from=2014-01-01&date_to=2015-01-01&limit=5&prio