Nybro24.se
-Det är här du finner vad som händer i Nybro :-)

Våga Välja Nybro

Våga välja Nybro är en opolitisk sammanslutning med syfte att med kommunikation och personliga kontakter som verktyg försöka samordna och hjälpa medborgarna att genomföra frågor som berör Nybro kommuns utveckling och framtid. Gruppens arbete ska präglas av en stark tro på varje enskild människas rätt till deltagande i arbetet för samhällets bästa efter sina egna förutsättningar.

Våga välja Nybro ska inte vara en sluten grupp utan hoppas kunna knyta många medborgare till sitt arbete för att via sina kontaktnät skapa en tydligare utveckling. Våga välja Nybro ska vara länken mellan medborgarna, kommunen, näringslivet och föreningslivet.

Våga Välja Nybro

 


Arrangörer - Föreningar och Organisationer

Här finner du alla arrangörer som lägger upp sina evenemang här på Nybro24.

A


B


C


D


E


F


G


H


I


J


K


L


M


N


O


P


Q


R


S


T


U


V


Å


Ö

Antal: 193